František Eliáš / Kreativní procesy

jak postupovat systematicky a přitom s citem

Vedu kreativní workshopy.

Pomůžu vám formulovat obsah, hledat výstižná vyjádření a zobrazovat to, co má být vidět. A nebo – pokud bude potřeba – jít na to z úplně jiné strany.

V procesu se to ukáže samo.

Workshop Dobrý základ webu

Stavějte web od základů, ne od fasády.

více o workshopu

Kreativní workshop na vaše téma

Rozjíždíte něco nového nebo hledáte cesty, jak něco změnit? Zkuste to kreativně!

více o kreativních workshopech

Grafické práce

Sazba publikací, webdesign, tvorba textů.

→ více viz Grafické práce
Příklad Co se řešilo Rozsah Co vzniklo
Grafický design projektu PAKT
(zadavatel: Agora CE)
Formulace zadání webu, grafický design, propagace 1 workshop v délce 4 hodiny, grafické práce Obsah a struktura webu, grafické nápady, web www.paktparticipace.cz, tiskoviny
Inovace ceny Josefa Vavrouška
(zadavatel: Nadace Partnerství)
Nová vize ekologické ceny 3 schůzky v délce 2–3 hodiny, průběžná práce 4 členů týmu Nový návrh kategorií ceny, nápady na inovace webu, nápady jak pracovat s laureáty, nápady na propagaci
Série workshopů pro lesní školku Na pasece
(zadavatel: sdružení Na pasece)
Hledání nového místa, strategické plánování 3 workshopy v délce 4 hodiny, průběžná práce Nápady a principy pomáhající řešení, formulace dalších kroků, vzájemné ujasnění představ v rámci týmu, ručně psaný dopis rodičům...
„společný proces, vzájemné poznání důležité pro další společnou práci, nalezení nových možností“
„Že jsme se více poznali,
že jsem pocítil, že mne berou ostatní vážně,
že jsem viděl, že je Franta profík, který tam nevměšuje své vlastní motivace,
že víme (tušíme), co máme dál dělat a nač se zaměřovat,
že to, co vzniklo, je nám všem společné a všemi 'odsouhlasené'“
„Líbila se mi práce v daných časových blocích i různé typy práce (skupinky, apod.).“

„Zajímavý systém vedení diskuse.“

Problém obsahuje cestu k řešení

Jak se dá využít metoda 5×proč pro nalezení další cesty v řešení.