Články

Co jsou to kreativní procesy?

Tvorba nápadů v kreativní fázi

Jako kreativní procesy označuju metody a postupy, které umožňují tvořit. Tvořit společné, v souladu s tím, „co má být vytvořeno“. Tak, abychom se při realizaci co nejmíň nadřeli.

Kreativní – Tvůrčí, tvořivé, podporující tvorbu
Procesy – Orientujeme se stejnou měrou jak na výsledek, tak i na proces. Na výsledku se totiž proces vždy odrazí. A hlavně, počítají se i průběžné výsledky:)

Přistupovat k životu tvůrčím způsobem považuju za svůj základní životní postoj. Všechno, co žijeme, si tvoříme. Ať už vědomě či nevědomě. Ať už si to připustíme či nikoliv. Čím více budeme tvořit vědomě a s pozitivním záměrem, tím lépe půjdou naše záměry realizovat. Okolnosti se začnou skládat správným směrem, vše nám „půjde na ruku“. Nebudeme muset tolik tlačit na pilu.

Kdo tvoří?

Každý může být tvůrce, nemusí to být jen výlučná skupina nadaných či umělecky zaměřených lidí. Kreativnímu myšlení se dá naučit a už pár jednoduchých technik může dost zásadně změnit váš pohled na práci.

Jak to funguje?

Používám a kombinuju různé metody, vždy podle tématu či aktuální situace. Používám metody, které se označují jako design thinking či Kreativní řešení problémů (anglicky Creative Problem Solution). Jedná se o strukturovaný kreativní proces, v rámci něhož se střídají dvě fáze:

Kreativní fáze (divergentní myšlení) a vyjasňovací fáze (konvergentní myšlení).

Je zásadní tyto dvě fáze (a zároveň dva různé způsoby myšlení) nemíchat.

V nejobecnějším smyslu by se kreativní proces dal shrnout takto:

Výchozí situace → Zmapování terénu → Formulace výzvy → Nápady na řešení → Formulace dalších kroků.


František Eliáš, 15/03/2017


Přečtěte si: K čemu je možné využít kreativní procesy?

←zpět na články