Kreativní workshop na vaše téma

Rozjíždíte něco nového nebo hledáte cesty, jak něco změnit?

Představte si, že byste mohli v klidu a s rozmyslem dělat přesně ty kroky, které mají v danou chvíli největší dopad. Jak by se vám pak na uskutečnění vašeho záměru pracovalo?

Můžu vám s tím pomoci. Baví mě objevovat cesty, zkratky, nová propojení... Nebojím se otevřeného prostoru všech možných variant. Baví mě ponořit se do hloubky, popasovat se s tím vším neuchopitelným a vytvořit z toho něco srozumitelného.

Na vás pak bude realizace konkrétních jasně specifikovaných kroků. Vaše rozhodnutí budou postavená na dobrém základu.

  • Najít nové možnosti a nápady
  • Zapojit všechny lidi v týmu
  • Získat nadhled
  • Vytvořit nápady pomáhající řešení
  • Naplánovat další kroky (CO-KDO-KDY)
ikonka
Výchozí situace

Je to situace, ve které se nacházíte. V této chvíli víte, nebo aspoň tušíte, čeho chcete dosáhnout. Možná ale nevíte, z které strany to vzít.

ikonka
ikonka
Zmapování terénu

Prozkoumáme výchozí situaci. Je tam nějaký problém? V čem spočívá, co je jeho podstatou? Pokud je situace složitější, rozložíme nejasný problém na uchopitelnější celky a hledáme mezi nimi vazby, vztahy a souvislosti.

ikonka
ikonka
Formulace klíčové výzvy

Zformulujeme klíčovou výzvu, tedy otázku začínající „Jak můžeme…“ Ta v sobě obsahuje inovativní energii i vnitřní motivaci řešení.

ikonka
ikonka
Nápady na řešení

Vygenerujeme nápady na řešení a principy pomáhající řešení. Tento krok má „celostní“ charakter – pomáhá vám vnitřně i zvnějšku.

ikonka
ikonka
Formulace dalších kroků „CO-KDO-KDY“

Zformulujeme konkrétní jasně specifikované kroky, které vám pomůžou pohnout se z místa.

Společná kreativní práce probíhá v rámci jednoho či více workshopů v obvyklém rozsahu 3 hod./workshop. Celkový rozsah práce závisí na složitosti tématu.
Příklad Co se řešilo Rozsah Co vzniklo
Grafický design projektu PAKT
(zadavatel: Agora CE)
Formulace zadání webu, grafický design, propagace 1 workshop v délce 4 hodiny, grafické práce Obsah a struktura webu, grafické nápady, web www.paktparticipace.cz, tiskoviny
Inovace ceny Josefa Vavrouška
(zadavatel: Nadace Partnerství)
Nová vize ekologické ceny 3 schůzky v délce 2–3 hodiny, průběžná práce 4 členů týmu Nový návrh kategorií ceny, nápady na inovace webu, nápady jak pracovat s laureáty, nápady na propagaci
Série workshopů pro lesní školku Na pasece
(zadavatel: sdružení Na pasece)
Hledání nového místa, strategické plánování 3 workshopy v délce 4 hodiny, průběžná práce Nápady a principy pomáhající řešení, formulace dalších kroků, vzájemné ujasnění představ v rámci týmu, ručně psaný dopis rodičům...

Počítám si 400 Kč za hodinu. Do ceny se počítá veškerá práce včetně přípravy a formulování výstupů.
Jednodenní workshop vyjde zhruba na 4.500 Kč. Cenu počítám vždy individuálně na základě náročnosti projektu.

Úvodní nezávazná konzultace v rozsahu jedné hodiny je zdarma.

„společný proces, vzájemné poznání důležité pro další společnou práci, nalezení nových možností“
„Že jsme se více poznali,
že jsem pocítil, že mne berou ostatní vážně,
že jsem viděl, že je Franta profík, který tam nevměšuje své vlastní motivace,
že víme (tušíme), co máme dál dělat a nač se zaměřovat,
že to, co vzniklo, je nám všem společné a všemi 'odsouhlasené'“
„Líbila se mi práce v daných časových blocích i různé typy práce (skupinky, apod.).“

„Zajímavý systém vedení diskuse.“